Cheeb Tsam

Peb txoj kev loj hlob tseem ceeb

Thaum neeg, lag luam thiab nom tswv los sib koom ua ke los lis peb lub zeem muag thiab lub hom phiaj rau lub neej tom ntej no peb yuav ua tau kom cheeb tsam muaj zog ntxiv.

Hauv 25 xyoo tom ntej no xav tias cov pej xeem neeg hauv cheeb tsam yuav loj hlob txog 150,000 tus neeg ntxiv, uas yog yuav luag ob npaug ntawm cov rooj zaum hauv Camp Randall Stadium.

Peb lub hom phiaj yog los tsim ib lub zem muag thiab ib daim hom phiaj uas sawv daws sib koom ua ke, uas tis npe hu ua A Greater Madison Vision, los coj cov kev txiav txim ntawm pej xeem thiab ntiag tug txog seb cheeb tsam yuav loj hlob li cas, yuav ua li cas kom ua neej nyob tau zoo tshaj plaws, tsim hauj lwm thiab ib cheeb tsam puag ncig uas muaj kev noj qab haus huv rau txhua tus.

Peb xav tau koj lub tswv yim thiab xav thov kom koj teb txoj kev ntsuam xyuas.

Steering Committee Members

Godwin Amegashie Consultant
Ruben Anthony Urban League Greater Madison
Juli Aulik University of Wisconsin Hospitals and Clinics Authority
Zach Brandon Greater Madison Chamber of Commerce
Dave Branson Building and Construction Trades Council of SC WI
Gurdip Brar Mayor, City of Middleton
Dan Brown Ho-Chunk Gaming
Frank Byrne St. Mary’s Hospital
Justice Castañeda Common Wealth Development
Sharon Corrigan Dane County Board of Supervisors
Drake Daily City of Sun Prairie
Jack Daniels Madison College
Joe Daguanno Adams Outdoor Advertising
Chris Ehlers Ehlers Development Co.
Paul Esser Mayor, City of Sun Prairie
Cheryl Fahrner Columbia County Economic Development Corp.
Paulette Glunn Northwest Dane Senior Services, Inc.
Kari Grasee American Family Insurance
James Hegenbarth Park Bank
John Imes Wisconsin Environmental Initiative
Paul Jadin Consultant
Sharyl Kato The Rainbow Project
Jenni Le gBETA
Nhi Le Gener8tor
Sabrina Madison Heymiss Progress
Ezra Meyer Clean Wisconsin
Deb Nemeth 1000 Friends of Wisconsin
Kwasi Obeng City of Madison Common Council
Leslie Orrantia Wisconsin Collaborative Education Research Network
Mark Opitz Madison Area Transportation Planning Board
Kevin Oppermann Highland Spring Farm
Larry Palm CARPC and City of Madison Common Council
Harold Rayford African American Council of Churches
Keith Reopelle Dane County Office of Energy and Climate Change
Carl Ruedebusch Ruedebusch Development & Construction, Inc.
Sue Springman Village of Waunakee and The Mullins Group
David Stark Stark Company Realtors
Steve Staton Village of Oregon
Andrew Statz Madison Metropolitan School District
Nia Trammell Urban League of Greater Madison
James Tye Clean Lakes Alliance
Lyle Updike Town of Sun Prairie
Donna Walker Alliant Energy
William White WhiteFish Partners
Dan White Filament Games
Tom Wilson Town of Westport & Madison Metro Sewerage District
Gary Wolter Madison Gas & Electric
Phillip Yang Hmong Association of Wisconsin
Alex Ysquierdo Associated Bank